Socialna omrežja:
CENIK PILATES IN AEROBNA VADBA
PILATES 1,2; NOSEČNICE
1 obisk
10 €
4 obiski (veljavnost 30 dni)
36 €
8 obiskov (veljavnost 30 dni)
55 €
celoletna karta (vadba enkrat na teden)
310 €
celoletna karta (vadba dvakrat na teden)
450 €
polletna karta (vadba enkrat na teden)
165 €
polletna karta (vadba dvakrat na teden)
240 €
INDIVIDUALNI OBISK
1 individualni obisk (tudi na domu)
38 €
1 semindividualni obisk (tudi na domu)
28 €
PILATES ZA PODJETJA
Cena po dogovoru
LETNA čLANARINA
15 €
NORDIJSKA HOJA
4 obiski (veljavnost 30 dni)
28 €
8 obiskov (veljavnost 30 dni)
40 €
PILATES - NOTRANJE GORICE
1 obisk
9 €
4 obiski (veljavnost 30 dni)
32 €
8 obiskov (veljavnost 30 dni)
48 €
FIT SENIOR
1 obisk
8 €
4 obiski (vadba 1x na teden)
25 €
AEQ KLINIčNA SOMATIKA - INDIVIDUALNI OBISK
1 individualni obisk (tudi na domu)
48 €
1 semindividualni obisk (tudi na domu)
38 €
AEQ KLINIčNA SOMATIKA - DELAVNICE
3- urna delavnica
49 €
 
 

Ceniki info

Vse cene v ceniku so v evrih in veljajo za eno osebo.

Semiindividualna vadba pomeni individualni trening za dve osebi. Cena na ceniku velja na osebo.

Polletna karta velja za 5 mesecev.

Letna karta velja za 10 mesecev.

Letna članarina se poravna ob vpisu na prvi uri in je obvezna za vsakogar, ki se udeleži vodene vadbe. Članarina se plača enkrat letno na začetku sezone, prvič pa se poravna ob vpisu v društvo.

UGODNOSTI ČLANSTVA:

- športna majica (vaše velikosti) za športne aktivnosti

- pravica do organiziranih druženj


Vadnina se plačuje mesečno in sicer prvi teden v mesecu. V primeru da od vadbe izostanete lahko v mesecu, ko ste izostali, plačane ure koristite na drugih lokacijah in sicer na katerikoli vadbi v okviru športnega društva Metulj. Vračilo denarja ali prenos nekoriščenih ur v nov mesec ni mogoče.

Za storitev individualne vadbe plačilo članarine ni potrebno, razen, če se izrazi želja po koriščenju bonitet članstva.


Cenik velja od septembra 2012.
Pridržujemo si pravico do spremembe cen in programov storitev.